Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

 

Folklórny súbor Červené jabĺčko z Rovinky vznikol v roku 2000 pod záštitou obce, na podnet a v spolupráci so všestranným umelcom, inštrumentalistom, spevákom, tanečníkom a drevorezbárom Vilkom Meškom a pod umeleckým vedením dlhoročnej sólistky SĽUKu Tatiany Mincovej. Pri asistencii tanca a choreografii spolupracuje s bývalou sólistkou SĽUKu Bežkou Hrčkovou a kroje im vytvára Žanet Mešková. Súbor združuje štyridsať detí vo veku od 4 do 18 rokov. Námety na svoje programové vystúpenia súbor čerpá z regionálnej ľudovej kultúry Liptova, Myjavy, Šariša, Trenčína, goralskej oblasti a Terchovej. Za svojej existencie súbor absolvoval množstvo vystúpení na slávnostných podujatiach, festivaloch a tiež benefičných akciách na celom Slovensku, ale aj obecných oslavách v obciach regiónu Podunajsko a mestských častiach Bratislavy, kde získal aj niekoľko ocenení. Zúčastnili sa aj vystúpení v zahraničí v Srbsku, Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku a na medzinárodných folklórnych festivaloch v Taliansku, Grécku a Španielsku.Cieľom súboru je detskou hravosťou a tanečnosťou rozvíjať a šíríť krásy slovenských ľudových piesní a tancov.

  

 

The folk ensemble Červené Jabĺčko (Red Apple) from Rovinka was founded in 2000 under auspices of the local municipality and in cooperation with a versatile artist, instrumentalist, singer, dancer and woodcarver Vilko Meško who instigated the establishment of this group. The ensemble prepares all its performances under the guidance of SĽUK soloist Tatiana Mincová. In dance assistance and choreography she cooperates with Bežka Krčková, the former SĽUK soloist. The folklore costumes are designed and tailor-made by Žanet Meškova. The folk group Červené jabĺčko (Red Apple) has 40 members - children and youngsters from 4 to 18 years of age. The folk group draws inspiration for its artistic program from culture of Liptov, Myjava, Šariš, Trenčín, Goralsko and Terchova regions. Within the several years of its existence, this ensemble presented its performances at a number of celebrations, festivals as well as benefit events organized by villages in the Podunajsko region and Bratislava districts as well as at events all over Slovakia.They performed also abroad in Serbia, in Hungary, in Austria, in Croatia and in folklore international festivals in Italy, Greece and Spain.The intention of the ensemble is to promote and disseminate the beauty of the Slovak folk songs and dances by means of childish playfulness and liveliness.The folk ensemble Červené jabĺčko (Red Apple) has already received several awards for their performances. 

TOPlist